Hà Nội : thời gian shipper được phép hoạt động trong giãn cách xã hội là từ 9 – 20 giờ

Đề xuất về quản lý hoạt động của shipper của Sở Giao thông vận tải vừa được sự đồng ý của UBND TP.Hà Nội .

Đề xuất của Sở Giao thông Vận tải tại văn bản số 3980 ngày 3/9 về hoạt động vận chuyển giao nhận hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe hai bánh vừa được UBND TP.Hà Nội  thống nhất đồng ý.

Theo đó, các nhân viên giao hàng bằng xe hai bánh chỉ được phép  hoạt động từ 9 giờ  đến 20 giờ hàng ngày để tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh  Covid-19 trong lĩnh vực vận tải trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Hà Nội.

Các nhân viên giao hàng được yêu cầu phải có giấy chứng nhận kết quả âm tính với SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp PCR hoặc test nhanh còn thời hạn theo quy định của ngành y tế mới được  tham gia hoạt động vận chuyển, giao nhận hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính.

UBND TP.Hà Nội giao Công an, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của T.Ư và TP.Hà Nội.

Các Sở Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm đảm bảo nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch với nhân viên giao hàng khi tham gia hoạt động giao nhận hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính.

UBND TP.Hà Nội cũng giao sở Sở Y tế nghiên cứu hướng dẫn quy định, trình tự tổ chức xét nghiệm để làm cơ sở cho các đơn vị chủ động thực hiện.

Còn nhân viên bưu chính và nhân viên giao hàng hoá thiết yếu của các siêu thị hoạt động với điều kiện đơn vị quản lý phải chịu trách nhiệm về phòng dịch của nhóm này và gửi danh sách đăng ký về Sở Giao thông Vận tải.

Sau đó, Sở sẽ chấp thuận qua tin nhắn. Người được chấp thuận sẽ chụp màn hình tin nhắn của Sở Giao thông Vận tải để cung cấp cho lực lượng kiểm tra khi có yêu cầu.

, , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *